Vyhledávání v laboratorní příručce

Spektrum vyšetření
Seznam poskytovaných vyšetření
Abecední seznam poskytovaných vyšetření
Název Cena v
Cena v
Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 53.90 2.00
Alaninaminotransferáza (ALT) 12.60 0.47
Albumin 10.50 0.39
Albumin - v moči (Mikroalbuminurie) 88.90 3.29
Alfa -1-fetoprotein (AFP) 128.10 4.74
Alkalická fosfatáza (ALP) 12.60 0.47
Alkalické fosfatázy - izoenzymy 216.30 8.01
Amyláza celková - U 25.90 0.96
Amyláza celková (AMS) 25.90 0.96
Amyláza pankreatická - U 32.90 1.22
Amyláza pankreatická (AMSP) 32.90 1.22
Antistreptolysin O (ASLO, ASO) 77.00 2.85
Antitrombin (AT) 126.00 4.67
Apolipoprotein A-1 (Apo A-1) 142.80 5.29
Apolipoprotein B (Apo B) 142.80 5.29
Aspartátaminotransferáza (AST) 12.60 0.47
Autoprotilátky proti receptorům TSH (Anti-TSHR, TRAK) 409.50 15.17
Autoprotilátky proti thyreoglobulinu (Anti-Tg) 275.10 10.19
Autoprotilátky proti thyreoidální peroxidáze (Anti-TPO) 287.70 10.66
Bilirubin celkový 11.20 0.41
Bilirubin konjugovaný – přímý 10.50 0.39
Bílkovina celková 10.50 0.39
Bílkovina celková - U 14.70 0.54
C-peptid 132.30 4.90
C-reaktivní protein (CRP) 102.90 3.81
CA 125 (OM-MA) 346.50 12.83
CA 15-3 346.50 12.83
CA 19-9 (GI-MA) 346.50 12.83
CA 72-4 (TAG 72) 346.50 12.83
CEA (Karcinoembryonální antigen) 231.70 8.58
Ceruloplasmin 164.50 6.09
D-dimery 177.10 6.56
Digoxin 192.50 7.13
Doba krvácivosti 17.50 0.65
Doba srážlivosti ? ?
Draselný ion (K+) 15.40 0.57
Draselný kation - U 15.40 0.57
Elektroforéza bílkovin moče 248.50 9.20
Elektroforéza sérových proteinů 44.10 1.63
ELFO imunofixace (M-komponenta – Bence Jonesova bílkovina v moči) 843.50 31.24
ELFO imunofixace (M-komponenta – paraprotein v séru) 843.50 31.24
Etosuximid 311.50 11.54
Fenobarbital 311.50 11.54
Fenytoin 311.50 11.54
Ferritin 158.20 5.86
Fibrinogen 151.20 5.60
Folát (kyselina listová) 173.60 6.43
Fosfát anorganický 11.90 0.44
Fosfát anorganický - U 11.90 0.44
Fruktosamin 74.90 2.77
gama-glutamyltransferáza (GGT) 14.70 0.54
Glukóza 10.50 0.39
Glukóza - U 10.50 0.39
Glykovaný hemoglobin (HbA1c) 142.80 5.29
hCG - U 56.00 2.07
hCG (Choriový gonadotropin) 128.80 4.77
HDL-Cholesterol (HDL-C) 35.00 1.30
Homocystein 331.10 12.26
Hořčík - U 14.00 0.52
Hořčík (Mg) 14.00 0.52
Chloridy - U 10.50 0.39
Chloridy (Cl-) 10.50 0.39
Cholesterol 16.10 0.60
Imunoglobulin A (IgA) 116.20 4.30
Imunoglobulin G (IgG) 118.30 4.38
Imunoglobulin M (IgM) 120.40 4.46
Jodidy - U (jodurie) 158.90 5.89
Karbamazepin 311.50 11.54
Koncentrační pokus ? ?
Kortizol 129.50 4.80
Kortizol volný - U 129.50 4.80
Kreatinin 11.90 0.44
Kreatinin - U 11.90 0.44
Kreatinkináza (CK) 21.00 0.78
Krevní obraz 17.50 0.65
krevní obraz - diferenciál 44.80 1.66
Krevní obraz - diferenciál - Bazofily ? ?
Krevní obraz - diferenciál - Eosinofily ? ?
Krevní obraz - diferenciál - Lymfocyty ? ?
Krevní obraz - diferenciál - Monocyty ? ?
Krevní obraz - diferenciál - Nesegmentované granulocyty ? ?
Krevní obraz - diferenciál - Segmentované granulocyty ? ?
Krevní obraz - Erytrocyty ? ?
Krevní obraz - Hematokrit ? ?
Krevní obraz - Hemoglobin ? ?
Krevní obraz - Leukocyty ? ?
Krevní obraz - Retikulocyty 39.90 1.48
Krevní obraz - Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) ? ?
Krevní obraz - Střední množství hemoglobinu v erytrocytech (MCH) ? ?
Krevní obraz - Střední objem erytrocytů (MCV) ? ?
Krevní obraz - Šíře distribuce erytrocytů (RDW) ? ?
Krevní obraz - Trombocyty ? ?
Kyselina 5-hydroxyindoloctová (5-HIAA, 5-HIOK), -U 70.00 2.59
Kyselina močová 15.40 0.57
Kyselina močová - U 15.40 0.57
Kyselina valproová 311.50 11.54
Kyselina vanilmandlová (VMA) - U 182.00 6.74
Laktátdehydrogenáza (LD) 15.40 0.57
LDL- Cholesterol (LDL-C) 42.00 1.56
Lipáza (LPS) 141.40 5.24
Lipoprotein (a) (Lp(a)) 41.30 1.53
Lithium 16.80 0.62
MDRD ((Modification of Diet in Renal Disease) ? ?
Měď - U 59.50 2.20
Měď (Cu) 609.00 22.56
Methemoglobin (hemiglobin) 53.20 1.97
Moč - chemické vyšetření 11.90 0.44
Moč - chemické vyšetření - bilirubin ? ?
Moč - chemické vyšetření - bílkovina ? ?
Moč - chemické vyšetření - glukóza ? ?
Moč - chemické vyšetření - ketolátky ? ?
Moč - chemické vyšetření - krev/hemoglobin ? ?
Moč - chemické vyšetření - nitrity (dusitany) ? ?
Moč - chemické vyšetření - pH ? ?
Moč - chemické vyšetření - přepočet na arbitrární jednotky ? ?
Moč - chemické vyšetření - specifická hmotnost ? ?
Moč - chemické vyšetření - urobilinogen ? ?
Moč - morfologické vyšetření 21.70 0.80
Moč - morfologické vyšetření - Bakterie ? ?
Moč - morfologické vyšetření - Epitelie ? ?
Moč - morfologické vyšetření - Erytrocyty ? ?
Moč - morfologické vyšetření - Hamburgerův sediment 21.70 0.80
Moč - morfologické vyšetření - Kvasinky ? ?
Moč - morfologické vyšetření - Leukocyty ? ?
Moč - morfologické vyšetření - přepočet na arbitrární jednotky ? ?
Moč - morfologické vyšetření - Trichomonady ? ?
Moč - morfologické vyšetření - Válce ? ?
Močovina 12.60 0.47
Močovina - U 12.60 0.47
Natriuretický peptid N-terminální fragment (NT-proBNP) 595.00 22.04
Osmolalita 8.40 0.31
Osmolalita moče 8.40 0.31
Osmotická rezistence erytrocytů 29.40 1.09
Osteokalcin 368.90 13.66
Parathormon (intaktní) 391.30 14.49
poměr U-protein/U-kreatinin PCR ? ?
Porfyriny - U 21.00 0.78
Primidon 311.50 11.54
Prolaktin 118.30 4.38
Prostatický specifický antigen (PSA) 176.40 6.53
Prostatický specifický antigen volný (fPSA) 275.80 10.21
Protrombinový test - INR, Ratio 58.10 2.15
Revmatoidní faktor (RF) 77.00 2.85
Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek ? ?
Sedimentace erytrocytů 9.80 0.36
Selen 609.00 22.56
Sodný kation - U 14.00 0.52
Sodný kation (Na+) 14.00 0.52
Stanovení krevní skupiny AB0/RhD ? ?
Testosteron 123.20 4.56
Transferin 115.50 4.28
Triacylglyceroly (TAG) 19.60 0.73
Trijodtyronin (T3) 91.00 3.37
Trijodtyronin volný (fT3) 126.70 4.69
Trombinový čas, TT Ratio 37.80 1.40
Troponin-T (cTnT) 690.90 25.59
Tyreoglobulin (Tg) 183.40 6.79
Tyreotropin (tyreotropní hormon) (TSH) 121.10 4.49
Tyroxin (T4) 91.00 3.37
Tyroxin volný (fT4) 126.00 4.67
Vápník - U 13.30 0.49
Vápník (Ca) 13.30 0.49
Vitamin B12 (kobalamin) 174.30 6.46
Vitamín D (25-hydroxyvitamín D3) 1008.70 37.36
Volná vazebná kapacita železa (VVK) 54.60 2.02
Zinek 69.30 2.57
Železo (Fe) 13.30 0.49